Προσφορά Ανακαίνισης

Πακέτα Ανακαίνισης

ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

SIMPLE
Αποξηλώσεις
Αλλαγή Πίνακα
Θωρακισμένη Πόρτα
Βαψίματα
Γραπτή τριετής Εγγύηση
ECO
Θερμοπρόσοψη
Μόνωση Ταράτσας
Τοποθέτηση Αλουμινίων & Θερμοδιακόπτη
Εγκατάσταση Ενεργειακού Τζακιού
Τοποθέτηση Ηλιακού
BASIC
Αποξηλώσεις
Ηλεκτρολογικές Εργασίες
Υδραυλικές Εργασίες
Τοποθέτηση Λουτρού
Τοποθέτηση Θωρακισμένης Πόρτας
Ελαιοχρωματισμοί
Μελέτη & Επίβλεψη Έργου
3D Σχεδιασμός
Γραπτή 3ετής Εγγύηση
COMFORT
Μελέτη & Επίβλεψη Έργου
3D Σχεδιασμός
Αποξηλώσεις
Ηλεκτρολογικές Εργασίες
Υδραυλικές Εργασίες
Λουτρό
Θωρακισμένη Πόρτα
Κουζίνα & Ντουλάπες
Ελαιοχρωματισμοί
Γραπτή 3ετής Εγγύηση
DELUXE
Μελέτη & Επίβλεψη Έργου
3D Σχέδια
Αποξηλώσεις
Ελαιοχρωματισμοί
Ηλεκτρολογικές Εργασίες
Υδραυλικές Εργασίες
Λουτρό
Εσωτερικές Πόρτες
Κατασκευή Ψευδοροφών
Τοποθέτηση Ηλιακού
Κουζίνα & Ντουλάπες
Θωρακισμένη Πόρτα
Γραπτή 3ετης Εγγυήση