Προσφορά Ανακαίνισης

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

inhousegroup-ipiresies-pistopiitiko-ilektrologou

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (πιστοποιητικό ΔΕΗ) είναι ένα έγγραφο που πρέπει να εκδίδεται με βάση τον υπάρχοντα νόμο για κάθε κτίριο. Είναι απαραίτητο για να ελέγχεται εάν ένα ακίνητο είναι άρτιο ηλεκτρολογικά ώστε να εγγυάται η ασφάλεια όσων δραστηριοποιούνται σε αυτό.

 

Διαδικασία

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εκδίδεται κατόπιν επισκέψεως αδειούχου εγκατάστατη ηλεκτρολόγου που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση(πινάκας, καλώδια πρίζες, παροχές και χρήσεις) και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πινάκας, ελλιπής γείωση κ.α. τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου:

 • Σε αλλαγή ονόματος του αριθμού παρόχου της ΔΕΗ, παραδείγματος χάριν σε περίπτωση νέας μίσθωσης
 • Σε επανασύνδεση του ρεύματος στη ΔΕΗ, σε περίπτωση διακεκομμένης προηγούμενης σύνδεσης.
 • Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής.
 • Για την κατασκευή κάθε νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
 • Όταν ζητηθεί επαύξηση παροχής
 • Σε αίτηση για νυχτερινό ρεύμα για την έκδοση κοινωνικού τιμολογίου

 

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ΥΔΕ
 • Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια κάτοψης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του ηλεκτρικού πίνακα
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης

 

Διάρκεια πιστοποιητικού ΔΕΗ:

 • Για κατοικίες, οικιακούς χώρους 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας απαιτείται η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) κάθε

 

Οι ηλεκτρολόγοι της InHouse Group κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και τις απαιτούμενες άδειες για την έκδοση ενός ολοκληρωμένου πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μας εσάς, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!