Προσφορά Ανακαίνισης

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

inhousegroup-ipiresies-pistopiitiko-enegriakis-apodosis

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι αναγνωρισμένο έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το ΠΕΑ κατατάσσει κάθε κτήριο σε ενεργειακή κατηγορία ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

 

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακή απόδοσης απαιτείται για:

 • Όλα τα κτήρια των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία ,κοινωνική πρόνοια κ.α.)
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτηρίου
 • Για πώληση-αγορά τμήματος κτηρίου (πχ διαμέρισμα)
 • Για ενοικίαση (διαμερίσματος, κατοικίας, επαγγελματικού χώρου κ.α.)

Τι στοιχεία αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης;

 • Γενικά στοιχεία του κτηρίου (πχ διεύθυνση)
 • Ο αριθμός εγγραφής του ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κτήριο ή κτηριακή μονάδα
 • Η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
 • Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας
 • Η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης της ενέργειας
 • Η  πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας
 • Ο συνολικός αριθμός των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Συστάσεις για παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, τις οποίες συντάσσει ο ενεργειακός επιθεωρητής.
 • Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 • Η περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ

Πόση διάρκεια έχει το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) έχει διάρκεια για δέκα (10) έτη. Παρόλα αυτά σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία, πρέπει να προχωρήσουμε ξανά σε έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον».

Η InHouse Group διαθέτει έμπειρους μηχανικούς για την εκπόνηση όλων των μελετών χωρίς καμία δική σας ταλαιπωρία. Επιπλέον αναλαμβάνουμε μετέπειτα επεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του κτιρίου σας.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μας εσάς, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!