Προσφορά Ανακαίνισης

Νέες οικοδομικές άδειες

inhousegroup-ipiresies-nees-oikodomikes-adeies

Η οικοδομική άδεια είναι απαραίτητη τόσο για την ανέγερση νέας οικοδομής όσο και για προσθήκες κατασκευών. Επιπλέον απαιτείται για επισκευαστικές εργασίες, ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων και αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ( άδεια δόμησης ) προβλέπονται από τη νομοθεσία κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Η InHouse Group έχοντας διεκπεραιώσει τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας δόμησης αρκετές φορές, είναι σε θέση να αναλάβει για εσάς όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται. Ακόμη μπορούμε να αναλάβουμε στη συνέχεια όλες τις λοιπές προβλεπόμενες υπηρεσίες που έπονται στα πλαίσια της κατασκευής του έργου.

Οι μελέτες που απαιτούνται για την οικοδομική άδεια και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα κατασκευών είναι:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη φέροντος οργανισμού
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη θέρμανσης
 • Μελέτη ύδρευσης
 • Μελέτη αποχέτευσης
 • Μελέτη κλιματισμού
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού

Σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα την ιδιαιτερότητα του έργου, απαιτούνται επιπρόσθετα ειδικές μελέτες για ειδικά θέματα, όπως η μελέτη βαθιάς θεμελίωσης. Επίσης, απαιτούνται προκαταρκτικά κάποιες προεγκρίσεις και κάποιες έρευνες, όπως η γεωτεχνική έρευνα.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μας εσάς, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!