Προσφορά Ανακαίνισης

Βεβαίωση μηχανικού 4014-2011

inhousegroup-ipiresies-veveosi-mhxanikou

Βεβαίωση Μηχανικού

 

Η βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος). Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική και για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων. Σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφει ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου. Αν δεν επισυναφθεί βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακίνητου , τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή στους εμπλεκόμενους. Επιπλέον σε περίπτωση μεταβίβασης, η βεβαίωση μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση είναι :

 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Εγκεκριμένα σχέδια.
 • Τίτλους ιδιοκτησίας.
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου.
 • Δήλωση ιδιοκτήτη.

 

Ποια δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ;

Α) Πολεοδομικά Στοιχεία ακινήτου (πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας):

 • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας.
 • Τοπογραφικό.
 • Διάγραμμα Διάγραμμα Κάλυψης.
 • Κάτοψη εξεταζόμενου ορόφου.
 • Μια τομή όπου να φαίνονται τα ύψη.

 

Β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν):

 • Το συμβόλαιο που αποδεικνύει την κατοχή του ακινήτου. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται επίσης η σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, προγενέστερα συμβόλαια κτλ.
 • Συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Συμβόλαιο.
 • Συνημμένη Κάτοψη.

 

Γ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 • Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται πώς δηλωνόταν το ακίνητο.

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης;

Αφού συγκεντρωθούν και παραδοθούν στο μηχανικό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτός διενεργεί αυτοψία στο εξεταζόμενο ακίνητο και ελέγχει την ύπαρξη ή όχι αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυθαίρετο η διαδικασία προχωράει άμεσα.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες αυτές απαιτείται να τακτοποιηθούν με τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4495/2017). Όταν ολοκληρωθεί η τακτοποίηση και η πληρωμή μέρους του προστίμου (συγκεκριμένα το 30% αυτού), εκδίδεται από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η Βεβαίωση Νομιμότητας.

 

Στην InHouse Group αναλαμβάνουμε την συλλογή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιων από τα παραπάνω έγγραφα.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά μας εσάς, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση!