• Πακέτο Basic
 • 9.450
  60τμ
 • Καθαιρέσεις
 • Οικοδομικά
 • Πόρτα ασφαλείας 16 σημείων
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Κουζίνα (έως 8 τ.μ.)
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Δάπεδα
 • Μπάνιο
 • Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Δάπεδα
 • Μπάνιο
 • Αλουμίνια
 • Θερμαντικά πάνελ
 • Γυψοκατασκευές
 • Ταπετσαρίες
 • Πακέτο Gold
 • 16.500
  60τμ
 • Καθαιρέσεις
 • Οικοδομικά
 • Πόρτα ασφαλείας 16 σημείων
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Κουζίνα (έως 8 τ.μ.)
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Ντουλάπες
 • Νέα υδραυλική εγκατάσταση
 • Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Δάπεδα
 • Μπάνιο
 • Αλουμίνια
 • Θερμαντικά πάνελ
 • Γυψοκατασκευές
 • Ταπετσαρίες