Τακτοποίηση αυθαιρέτων

1-Έκδοση βεβαίωσης μηχανικού του Ν. 4178/13 για μεταβιβάσεις ακινήτων 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4178/13 για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, με την οποία δηλώνεται πως στο ακίνητο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δηλωθεί ή εξαιρούνται από το παραπάνω νόμο.

Ουσιαστικά, ο νόμος αναφέρει πως σε κάθε συμβόλαιο ή σύσταση ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση νομιμότητας που εκδίδεται από μηχανικό με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο μηχανικός παρέχει το “πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας” που  συνοδεύει το ακίνητο.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ζητήστε την έκδοση βεβαίωση νομιμότητας του ακινήτου σας.

  1. Επικοινωνείτε μαζί μας και μας αναλύετε το θέμα σας.
  2. Ενημερώνεστε άμεσα για το κόστος ,τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε,
  3. Τα δικαιολογητικά είναι:

– Στέλεχος της οικοδομικής αδείας

– Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια(για εκτός σχεδίου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ

– Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, όπως κάτοψη, τόμη και όψη

– Τίτλους ιδιοκτησίας

Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων). Αν δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας οικοδομής, ,τα προμηθευόμαστε εμείς από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

  1. Αν έχετε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται,επισκεπτόμαστε άμεσα το ακίνητο σας και κάνουμε την απαιτούμενη αυτοψία του ακινήτου, όπως απαιτεί ο νόμος.
  2. Την επόμενη μέρα σας αποστέλλουμε την βεβαίωση νομιμότητας του ακινήτου σας.

 

 2 – Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για αγοροπωλησίες και νέες μισθώσεις σε ακίνητα άνω των 50 τ.μ είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο περιγράφει την ενεργειακή κατανάλωση του χώρου σας. Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει πιστοποιηθεί) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής προβαίνει και σε συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα.

 

 α περίπτωση: κτήρια με οικοδομική άδεια πριν το 1980 – Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί – Ένας λογαριασμός ΔΕΗ – Αριθμός κτηματολογίου – Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει – Στοιχεία ιδιοκτήτη – Το Συμβόλαιο του ακινήτου – Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο.                        

β περίπτωση: κτήρια με οικοδομική άδεια μεταξύ 1980 και 1985:  Άδεια Οικοδομής – Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί – Τοπογραφικό Διάγραμμα (εάν υπάρχει) – Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 / εαν υπάρχει χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου) – Ένας λογαριασμός ΔΕΗ – Αριθμός κτηματολογίου – Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει) – Στοιχεία ιδιοκτήτη – Το Συμβόλαιο του ακινήτου – Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο. 

γ περίπτωση: κτήρια με οικοδομική άδεια μετά το 1985: – Άδεια Οικοδομής – Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί – Τοπογραφικό Διάγραμμα  – Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου) – Πίνακας Κατανομής Δαπανών ( κτήρια κατοικιών για περισσότερους των τριών ορόφων) – Ένας λογαριασμός ΔΕΗ – Αριθμός Κτηματολογίου –  Φύλλο συντήρησης λέβητα εάν υπάρχει –  Στοιχεία ιδιοκτήτη – Το συμβόλαιο του ακινήτου – Πρόσβαση στο κεντρικό λεβητοστάσιο) Αν δεν έχετε τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας οικοδομής, αναλαμβάνουμε να τα προμηθευτούμε με επίσκεψη στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

  1. Αν έχετε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται,επισκεπτόμαστε άμεσα το ακίνητο σας και κάνουμε την απαιτούμενη αυτοψία του ακινήτου, όπως απαιτεί ο νόμος..
  2. Την επόμενη μέρα  σας αποστέλλουμε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου σας.

 

Με λίγα λόγια…


Με τον
Ν. 4178/13  δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες ιδιοκτήτες με αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο -το οποίο είναι σαφώς μικρότερο από αυτό που θα επέβαλε η πολεοδομία μετά από αυτοψία στο χώρο- και να εξασφαλίσουν την αναστολή κυρώσεων και προστίμων για 30 χρόνια, ή ακόμα και την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται.
Διαβάστε τον
Ν. 4178/13 σε 15 σημεία εδώ, καθώς και ποιοι ωφελούνται από τις νέες μειώσεις προστίμων εδώ

Στον νέο νόμο εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 28/07/2013, καθώς και αυτές που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους. Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα θα αποδεικνύουν τον χρόνο ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. 


Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 08.08.2013 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός των όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα.

Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα. Δηλαδή, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα. Διαβάστε την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και ενημερωθείτε αναλυτικά και έγκυρα για την ρύθμιση αυθαιρέτων εδώ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *