Τζάκι βιοαιθανόλης

Τα τζάκια βιοαιθανόλης (τα λεγόμενα και τζάκια χωρίς καμινάδα) αντί για ξύλο καίνε βιοαιθανόλη. Ουσιαστικά η βιοαιθανόλη είναι οινόπνευμα που παράγεται από βιομάζα (π.χ. από ζαχαρότευτλα) με ένα σχετικά φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η βιοαιθανόλη κατά την καύση της μετατρέπεται κυρίως σε θερμότητα και λιγότερο σε υγρασία και διοξείδιο του άνθρακα, σε αντίθεση με το ξύλο το οποίο κατά την καύση του παράγει και καπνό, πίσσα και άλλα επιβλαβή αέρια. Αφού η βιοαιθανόλη δεν παράγει καπνό, δεν απαιτεί κατασκευή καμινάδας. Επίσης, η βιοαιθανόλη δεν έχει άσχημη οσμή, το αντίθετο: Η ίδια είναι σχεδόν άοσμη, ενώ υπάρχουν και αρώματα τα οποία μπορεί να βάλει κανείς μέσα στο θάλαμο καύσης της βιοαιθανόλης για να αρωματίζει το χώρο. Τέλος, η καύση της βιοαιθανόλης δεν παράγει καθόλου στάχτη, απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από τον καθαρισμό της εστίας από την στάχτη.

Τα τζάκια χωρίς καμινάδα μπορούν να θερμάνουν το χώρο γύρω τους, ανάλογα με το μέγεθος του θαλάμου καύσης, άρα και της φλόγας. Η χωρητικότητα του θαλάμου καύσης καθορίζει και την αυτονομία του τζακιού, δηλαδή το πόσες ώρες μπορεί να καίει τη βιοαιθανόλη με ένα γέμισμα. Όπως και κάθε τζάκι όμως δεν συστήνεται για χαμηλοτάβανους χώρους που δεν αερίζονται καλά και είναι κάτω από 18-19 τετραγωνικά μέτρα. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς ώστε να ανανεώνεται το οξυγόνο, έτσι λοιπόν τα τζάκια αυτά δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τη βασική θέρμανση ενός σπιτιού.

Ένα τζάκι βιοαιθανόλης που καίει μισό λίτρο βιοαιθανόλης ανά ώρα, παράγει θερμότητα ίση με 3kW, όσο δηλαδή δύο θερμαντικά σώματα των 1500W. Η ποσότητα βιοαιθανόλης που καίγεται ανά ώρα μπορεί να ρυθμιστεί πάνω στον θάλαμο καύσης. Όσο μεγαλύτερη η φλόγα, τόσο μεγαλύτερη και η κατανάλωση. Πολύ χρήσιμα είναι και τα κεραμικά κούτσουρα, που είναι μια ακριβής απομίμιση ξύλου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένα μοντέλα. Έτσι ξεγελιέται το μάτι και μας δίνει την αίσθηση ότι καίγεται ξύλο. Η φλόγα έτσι δείχνει πιο πλούσια αλλά και η αίσθηση του τζακιού πιο ρεαλιστική.

Η καλύτερη (και ακριβότερη) βιοαιθανόλη είναι αυτή με καθαρότητα 100%. Πολύ καλή είναι όμως και η συνηθισμένη καθαρότητας 96,6%, η οποία καίει καλά και δυνατά, χωρίς άσχημη οσμή και επιβλαβή πρόσθετα, όπως κάποιες χαμηλότερης ποιότητας με μικρότερο ποσοστό καθαρότητας.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα χρήσης της βιοαιθανόλης σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα:

  • Πρόκεται για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αφού παράγεται από βιομάζα που μπορεί να αναπαράγεται συνεχώς.
  • Δεν παράγει στο ίδιο μέγεθος ή και καθόλου τα επιβλαβή αέρια άλλων πηγών ενέργειας (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες κ.ά.), άρα βοηθά σημαντικά στη μείωση της ρύπανσης. Είναι πρακτικά σχεδόν άοσμη και δεν παράγει στάχτη.

Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα, που απαιτούν την προσοχή σε επίπεδο πολιτικής:

  • Για την παραγωγή της μπορεί να εκτοπίσει σε ένα βαθμό άλλες καλλιέργειες (π.χ. τροφίμων) ανεβάζοντας την τιμή τους στην αγορά.
  • Σε πολλές περιπτώσεις έχει λίγο μεγαλύτερη τιμή από άλλα ανταγωνιστικά καύσιμα.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *