Διάρκεια εργασιών ανακαίνισης

Πως θα εξασφαλίσετε πως στο διάστημα που σας υποσχέθηκε η εταιρία θα μπείτε στο νέο σας σπίτι;

Επιδιώξτε να συμπεριληφθεί στην προσφορά ρήτρα παράδοσης του ακινήτου.

Καταρχάς φροντίστε να διευκρινίσετε τα πάντα, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζετε. Μην αλλάζετε γνώμη μετά την έναρξη των εργασιών, διότι το σπίτι δεν θα τελειώσει έγκαιρα και οι αλλαγές αυτές μπορεί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την εταιρία. Να περνάτε από τον χώρο που ανακαινίζετε τουλάχιστον κάθε δύο μέρες, έστω και για δέκα λεπτά.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *