Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2017

Η INHOUSE έχει το δικό της Ενεργειακό Πακέτο Ανακαίνισης»!

Αναβαθμίστε  ενεργειακά το σπίτι σας με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» 2017. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Προέγκριση
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • Υποβολή Αίτησης,

και σε περίπτωση έγκρισης:

 •  Υλοποίηση
 •  2η ενεργειακή επιθεώρηση
 •   Ολοκλήρωση

Ποια είναι Τα βασικά σημεία του προγράμματος:

 • Έως €25.000 συνολική επένδυση
 • Έως 70% η επιδότηση
 • Αποπληρωμή της συμμετοχής σας σε 4 ως 6 χρόνια
 • Έως €250 ανά τετραγωνικό μέτρο
 • Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα επιθεωρήσεων και συμβούλων
 • Χωρίς ανάγκη τραπεζικού δανείου – χωρίς όμως το δάνειο να αποκλείεται και μάλιστα με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο
 • Για εισοδήματα ως 35.000€ ατομικά / 45.000€ οικογενειακά
 • Παλαιοί και Νέοι ιδιοκτήτες
 • Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που συντελούν στην ενεργειακή βελτίωση της κατοικίας

Ενδεικτικές εργασίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα:

 • Αλλαγή ή βελτίωση κουφωμάτων (διπλά τζάμια)
 • Ενίσχυση μόνωσης εσωτερικά ή εξωτερικά
 • Εγκατάσταση κλιματισμού
 • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα
 • Εγκατάσταση Τεντών

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος που αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως τις επόμενες ημέρες. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντος και κλιμακώνεται ως εξής:

 • Η χρήση δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη σύναψη δανείου αυτό θα είναι ανάλογο του προϋπολογισμού εργασιών και θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ επιχορήγησης και προϋπολογισμού και έως τα 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 4-6 χρόνια χωρίς περίοδο χάρητος και προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου 100%.
 • Σε ότι αφορά το δανεισμό ο τελικός ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του δανείου θα είναι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι για το δάνειο δεν θα απαιτούνται εξασφαλίσεις και το ΕΤΕΑΝ θα καταβάλλει τους τόκους στην τράπεζα μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο.
 • Οι διαδικασίες του προγράμματος θα είναι απλοποιημένες και θα υλοποιούνται αποκλειστικά από το ΕΤΕΑΝ.
 • Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο. Ο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν τα 15.000 ευρώ, το μέγιστο ύψος δανείου τα 12.750 και ήταν υποχρεωτική η χρήση του δανείου, ενώ προβλέπονταν μόνο τρεις εισοδηματικές κατηγορίες με 70%, 35% και 15% επιχορήγηση αντίστοιχα.


Ποίοι δικαιούνται επιδότηση από το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Πρωτίστως να αναφέρουμε πως στο εξοικονομηση κατοικον μπορούν να ενταχθούν τόσο μονοκατοικίες όσο και πολυκατοικίες, όπως επίσης και μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικιών, σε περίπτωση που δεν θέλουν – ή δεν μπορούν – να μπουν στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Πιο συγκεκριμένα όμως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τα κτήρια, οι οποίες πρέπει να τηρούνται όλες συνολικά, ώστε να μπορέσετε να γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον.

Αυτές οι προϋποθέσεις των κτηρίων είναι οι εξής:

 • Αρχικά το σπίτι σας πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης όχι μεγαλύτερη από 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (2.100€/m²).
 • Μια ακόμα προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το σπίτι σας στο εξοικονόμηση κατοίκον είναι να φέρει νόμιμη οικοδομική άδεια. Εάν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει στην κατοχή του οικοδομική άδεια, οφείλει να προσκομίσει κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο, που να αποδεικνύει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
 • Επίσης το σπίτι σας πρέπει να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που έχει εκδοθεί.
 • Πρέπει ακόμα το κτήριο σας να μπορεί να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον 1 ενεργειακή κατηγορία, όταν πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τις οποίες επιδοτηθήκατε από το εξοικονόμηση κατοίκον.
 • Τέλος για να εγκριθεί ένα σπίτι για το εξοικονόμηση κατοίκον είναι δεδομένο πως δεν πρέπει να έχει κριθεί κατεδαφιστέο, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αφορούν τα κτίρια που θα ενταχθούν στο εξοικονόμηση κατοίκον. Εκτός όμως από τα ίδια τα κτίρια, υπάρχουν και κριτήρια για τους κατόχους των σπιτιών που θα κάνουν αίτηση υπαγωγής στο εξοικονόμηση κατοίκον.

Τα κριτήρια για τους ιδιοκτήτες είναι τα ακόλουθα:

 1. Να είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης εξοικονομώ κατοίκον.
 2. Τα πρόσωπα αυτά να έχουν δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή ακόμα και επικαρπίας στο κτήριο για το οποίο κάνουν την αίτηση.

Πόσα χρήματα δικαιούστε από το Εξοικονόμηση κατοίκον

Αν η αίτηση σας για το εξοικονόμηση κατοίκον γίνει δεκτή και υπαχθείτε στο πρόγραμμα, δικαιούστε ένα ποσοστό επιδότησης που ξεκινάει σίγουρα από το 15% και μπορεί να φτάσει ακόμα και το 70% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Το ποσοστό αυτό διαφέρει ανάλογα με το ατομικό σας εισόδημα και ουσιαστικά υπάρχουν 7 διαφορετικές κλάσεις-κατηγορίες επιδότησης από το εξοικονόμηση κατοίκον.

 • Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%
 • Ατομικό εισόδημα 10.000-15.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 20.000 – 25.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 50% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.
 • Ατομικό εισόδημα 15.000-20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 25.000-30.000 βασικό ποσοστό επιχορήγησης 40% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.
 • Ατομικό εισόδημα 20.000-25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 30.000-35.000 βασικό ποσοστό επιχορήγησης 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.
 • Ατομικό εισόδημα 25.000-30.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 35.000-40.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 30% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.
 • Ατομικό εισόδημα 30.000-35.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000-45.000 ευρώ βασικό ποσοστό επιχορήγησης 20% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

Σε όποια κατηγορία επιδότησης και αν ανήκετε, μπορείτε αν θέλετε να πάρετε δάνειο με πολλούς ευνοϊκούς όρους, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Έχετε υπόψη επίσης πως το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού εργασιών για το οποίο μπορείτε να λάβετε επιδότηση είναι τα 25.000€, ενώ στο ποσό αυτό μπορείτε να συμπεριλάβετε το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων που θα γίνουν, καθώς επίσης και τη δαπάνη του συμβούλου έργου.

Ποιες εργασίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσα από το εξοικονόμηση κατοίκον

Κατά βάση μέσα από το εξοικονόμηση κατοίκον μπορείτε να κάνετε όσες εργασίες αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας, με σκοπό να εξοικονομήσετε ενέργεια αλλά και χρήματα. Βεβαίως κανείς δεν σας δεσμεύει να κάνετε μόνο τις παρακάτω εργασίες, αλλά μπορείτε να κάνετε και άλλες εργασίες εκτός του προγράμματος εξοικονόμηση κατοίκον, χωρίς όμως να δικαιούστε κάποια επιδότηση.

 1. Θερμομόνωση – Πρώτη και βασικότερη εργασία που επιδοτείται από το εξοικονόμηση κατοίκον είναι η μόνωση του κτιρίου, με την προστασία του απέναντι στις καιρικές συνθήκες. Με τη λέξη θερμομόνωση περιλαμβάνουμε μια πληθώρα εργασιών που μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι σας, με την καθεμία να σας προσφέρει διαφορετικά οφέλη και πλεονεκτήματα. Για τη θερμομόνωση του σπιτιού σας μπορείτε λοιπόν να κάνετε μόνωση τοίχων (κυρίως εξωτερική ή και εσωτερική θερμομόνωση), μόνωση ταράτσας, μόνωση πυλωτής, μόνωση κεραμοσκεπής, μόνωση δώματος και μόνωση στέγης, επιδοτούμενοι από το εξοικονόμηση κατοίκον.
 2. Κουφώματα – Η αντικατάσταση κουφωμάτων είναι επίσης μια σημαντική εργασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού και για αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται στις εργασίες που μπορείτε να επιδοτηθείτε μέσα από το εξοικονομησηκατ οικον. Συνίσταται μάλιστα η τοποθέτηση θερμομονωτικών / θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων με διπλούς υαλοπίνακες, ενώ μπορεί να γίνει η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα, εφόσον είναι αρκετή για την ενεργειακή αναβάθμιση. Παράλληλα μπορείτε να κάνετε και άλλες σχετικές εργασίες μέσα από το εξοικονόμηση κατοίκον, όπως την αντικατάσταση της εξώπορτας σε μονοκατοικία, τα κουφώματα κλιμακοστασίου και τα συστήματα σκίασης (ρολά, πατζούρια, τέντες κλπ). Από την άλλη όμως δεν μπορείτε να εντάξετε στο εξοικονόμηση κατοίκον ανοίγματα σε εσωτερικούς χώρους, όπως εσωτερικές πόρτες ή πόρτα διαμερίσματος.
 3. Συστήματα Θέρμανσης & Παροχής Νερού – Εδώ μπορείτε να κάνετε εργασίες μέσα από το εξοικονόμηση κατοίκον, όπως την εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων όπως βιομάζας. Επίσης μπορείτε να τοποθετήσετε μηχανισμούς αυτόματου ελέγχου όπως χρονοδιακόπτες και θερμοστάτες, ενεργειακά τζάκια, καθώς και συστήματα παροχής ζεστού νερού όπως ηλιακό θερμοσίφωνα, σωληνώσεις, συλλέκτες κλπ. Από την άλλη όμως δεν μπορείτε να επιδοτηθείτε από το εξοικονόμηση κατοίκον για δεξαμενή πετρελαίου και μονάδες θερμότητας όπως καλοριφέρ και κλιματιστικά.

Δικαιολογητικά για Αίτηση Ένταξης στο Εξοικονομηση  κατ Οικον

Για να ενταχθείτε λοιπόν στο εξοικονόμηση κατοίκον και να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα.

 1. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 2. Δυο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 3. Οικοδομική Άδεια του κτηρίου
 4. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός ΔΕΗ
 5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 6. Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
 8. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 9. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 10. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

 

By | 2017-10-17T13:53:36+00:00 October 15th, 2017|Categories: Συμβουλές|0 Comments